راهنمای فرآیند سامانه استخدام

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در راستای رسالت خود تلاش می کند تا با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت ها با تدوین و اجرای دوره های آموزشی شغل محور اقدام به تربیت و پرورش نیروی متخصص و آماده به کار نماید. در همین راستا کارفرمایانی که تمایل به جذب نیرو از فارغ التحصیلان دوره های آموزشی این سازمان را دارند، می توانند از روش های زیر نسبت به جذب فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اقدام نمایند:

اطلاع رسانی مستقیم به فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فرآیند بررسی درخواست های جذب نیرو از فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

تصویر

   • بررسی کارفرما: در ابتدا حوزه و سابقه فعالیت کارفرما، تعداد پرسنل، حسن شهرت برند و… مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
   • بررسی موقعیت شغلی: موقعیت های شغلی درخواستی باید از نظر تناسب با حوزه های آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و سطح علمی و تجربی فارغ التحصیلان تطابق داشته باشد.
   • هماهنگی و طراحی آگهی استخدام مشترک: در صورت تایید کارفرما و موقعیت شغلی مورد نظر، با نماینده کارفرما ارتباط برقرار می‌شود تا در خصوص جزییات مربوط به طراحی آگهی استخدام، بنر، انتشار در شبکه های اجتماعی و… هماهنگی و تعامل صورت پذیرد.
    در پوستر طراحی شده ذکر عنوان “فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در اولویت استخدام می باشند” ، درج نشان تجاری سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و نشان تجاری کارفرما الزامی است.
   • انتشار موقعیت شغلی: محتواهای آماده شده در بستر های اطلاع رسانی طرفین انتشار پیدا خواهد کرد (وب سایت، شبکه های اجتماعی و…)
   • بررسی رزومه های دریافتی توسط کارفرما: پس از دریافت رزومه ها، کارفرما  نسبت به بررسی رزومه ها اقدام خواهد نمود.
   • ارائه بازخورد: به منظور اصلاح و بهبود فرایند جذب، کارفرما بازخورد های خود را به این مرکز ارائه می دهد.
دریافت رزومه از طریق سامانه کاردیکس

در سامانه کاردیکس شما علاوه بر فراگیران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به دیگر افراد جویای کار نیز دسترسی دارید و فرصت های شغلی مورد نظر شما به قشر گسترده تری از کارجویان ارائه خواهد شد.