چرا همه دوست دارند استارتاپ راه اندازی کنند؟ خیلی از افراد دوست دارند استارتاپ راه اندازی کنند و سریع پول دار شوند. ولی نمی دانند قضیه اینقدر هم ساده نیست! نمی دانند از هر 100 Startup فقط 10 تای آن ها باقی می مانند و بقیه شکست می خورند و از این 10 تا فقط یکی از آن ها مثل ...