مالی و حسابداری

اصطلاحات پرکاربرد حسابداری

دنیای حسابداری می تواند پیچیده و ترسناک به نظر برسد، مملو از اصطلاحات پرکاربرد و عباراتی که شبیه یک زبان خارجی به نظر می رسند. با این حال، درک این شرایط برای هر کسی که می‌خواهد سلامت مالی یک کسب‌وکار را بررسی کند، تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بگیرد یا حتی امور مالی شخصی خود را به طور مؤثر مدیریت کند، بسیار مهم است.

هدف این فهرست این است که به عنوان یک راهنمای مرجع مفید عمل کند و تعاریف واضح و مختصری را برای اصطلاحات کلیدی حسابداری ارائه دهد. چه دانشجویی باشید که سفر مالی خود را آغاز می کند یا یک حرفه ای باتجربه که به دنبال تجدید نظر است، این منبع به شما کمک می کند تا زبان تجارت را با اطمینان رمزگشایی کنید.

حسابداری مالی:

حسابداری مالی فرآیند ثبت، خلاصه و گزارش معاملات تجاری است که شرکت‌‌ها از آن برای نشان دادن عملکرد و موقعیت مالی خود به افراد خارج از شرکت از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تامین‌کنندگان و مشتریان استفاده‌ می‌کنند.

حسابداری صنعتی:

حسابداری صنعتی است که با تولید و صنعت ارتباط دارد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف حسابداری صنعتی محاسبه بهای تمام شده محصولات است.

حسابداری بازرگانی:

حسابداری بازرگانی با ثبت کردن کل درآمد ها و هزینه هایی که بر شرکت تحمیل شده، به تکمیل فاکتور ها،  پیش بینی کردن سود  و پرداخت حقوق می پردازد.

صورت های مالی:

صورت‌های مالی، گزارش‌های منظمی هستند که وضعیت مالی و عملکرد یک شرکت را در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می‌کشند.

ترازنامه

دارایی­ها

        دارایی های جاری:

 • موجودی نقد: پول نقد و سپرده های بانکی.
 • دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها: مبالغی که از مشتریان و سایر اشخاص ثالث طلبکار هستید.
 • موجودی مواد و کالا: مواد اولیه، کالای در حال ساخت و کالای آماده فروش.
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت: سرمایه گذاری هایی که انتظار می رود در طول یک سال به پول نقد تبدیل شوند.
 • پیش پرداخت ها: هزینه هایی که برای خدمات یا کالاهایی در آینده پرداخت شده اند.

       دارایی های غیر جاری:

 • دارایی های ثابت مشهود: دارایی های فیزیکی مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات.
 • دارایی های ناشهود: دارایی های غیر فیزیکی مانند حق اختراع، سرقفلی و علائم تجاری.
 • سرمایه گذاری های بلند مدت: سرمایه گذاری هایی که انتظار می رود بیش از یک سال طول بکشد تا به پول نقد تبدیل شوند.
 • سایر دارایی ها: دارایی هایی که در هیچ یک از دسته های دیگر جای نمی گیرند.

بدهی ها

       بدهی های جاری:

 • حساب های پرداختنی: مبالغی که به تامین کنندگان، پیمانکاران و سایر اشخاص ثالث بدهکار هستید.
 • پیش دریافت ها: مبالغی که از مشتریان برای کالاها یا خدماتی که هنوز ارائه نشده است، دریافت شده است.
 • حصه جاری وام: قسمتی از وام که باید در طول یک سال پرداخت شود.

       بدهی های غیر جاری:

 • وام: مبالغی که از بانک ها یا سایر موسسات مالی قرض گرفته شده است.
 • ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: مبالغی که برای پرداخت مزایای پایان خدمت به کارکنان در آینده کنار گذاشته شده است.

حقوق مالکانه:

 • سرمایه: مبالغی که توسط صاحبان شرکت به شرکت سرمایه گذاری شده است.
 • اندوخته قانونی: ذخیره ای که به منظور حفظ ثبات مالی شرکت ایجاد شده است.
 • سود انباشته: سود خالصی که از سال های گذشته انباشته شده است.

اصطلاحات حسابداری

صورت سود و زیان:

اجزای صورت سود و زیان

       درآمد:

 • فروش: مبالغی که از فروش کالاها یا خدمات به مشتریان حاصل می‌شود.
 • سایر درآمدها: شامل درآمدهای حاصل از اجاره، سود سرمایه‌گذاری، و سایر فعالیت‌های جانبی.

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

 • هزینه مستقیم مواد: شامل هزینه مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار تولید.
 • موجودی کالای ابتدای دوره: ارزش کالای موجود در انبار در ابتدای دوره مالی.
 • موجودی کالای انتهای دوره: ارزش کالای موجود در انبار در انتهای دوره مالی.

سود ناخالص:

 • سود ناخالص: تفاضل فروش از بهای تمام شده کالای فروش رفته.

هزینه‌های عملیاتی:

 • هزینه‌های فروش و بازاریابی: شامل هزینه‌های تبلیغات، بازاریابی، و فروش.
 • هزینه‌های عمومی و اداری: شامل هزینه‌های اجاره، حقوق و دستمزد، و سایر هزینه‌های مرتبط با اداره شرکت.

سود عملیاتی:

 • سود عملیاتی: تفاضل سود ناخالص از هزینه‌های عملیاتی.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:

 • سایر درآمدها: شامل سود سرمایه‌گذاری، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری، و سایر درآمدهای غیرمرتبط با فعالیت‌های اصلی شرکت.
 • هزینه‌های غیرعملیاتی: شامل زیان حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری، و سایر هزینه‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های اصلی شرکت.

سود یا زیان قبل از کسر مالیات:

 • سود یا زیان قبل از کسر مالیات: تفاضل سود عملیاتی از سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی.

مالیات بر درآمد:

 • مالیات بر درآمد: مالیاتی که شرکت به دولت بابت سود خود پرداخت می‌کند.

سود یا زیان خالص:

 • سود یا زیان خالص: تفاضل سود یا زیان قبل از کسر مالیات از مالیات بر درآمد.

صورت جریان وجوه نقد

اجزای صورت جریان وجوه نقد

       فعالیت‌های عملیاتی:

 • وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: شامل وجوه نقد دریافتی از مشتریان، وجوه نقد پرداختی به تامین کنندگان، و سایر وجوه نقد مرتبط با فعالیت‌های اصلی شرکت.
 • سود (زیان) عملیاتی: سود (زیان) حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت قبل از کسر استهلاک و سایر اقلام غیر نقدی.
 • تعدیلات اقلام غیر نقدی: شامل استهلاک، ذخیره سازی، و سایر اقلام غیر نقدی که در سود (زیان) عملیاتی لحاظ شده‌اند.
 • تغییرات در سرمایه در گردش:  شامل تغییرات در موجودی مواد و کالا، حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، و سایر اقلام سرمایه در گردش.
 • وجوه نقد خالص حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: نشان دهنده میزان وجوه نقدی که شرکت از طریق فعالیت‌های عملیاتی خود در طول دوره مالی ایجاد کرده است.

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

 • وجوه نقد پرداختی برای خرید دارایی‌های ثابت: شامل وجوه نقد پرداختی برای خرید زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، و سایر دارایی‌های ثابت.
 • وجوه نقد دریافتی از فروش دارایی‌های ثابت: شامل وجوه نقد دریافتی از فروش زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، و سایر دارایی‌های ثابت.
 • سایر وجوه نقد مرتبط با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: شامل وجوه نقد پرداختی برای خرید سرمایه‌گذاری‌ها، وجوه نقد دریافتی از سود سرمایه‌گذاری‌ها، و سایر وجوه نقد مرتبط با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری.
 • وجوه نقد خالص حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: نشان دهنده میزان وجوه نقدی که شرکت از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در طول دوره مالی

فعالیت‌های تأمین مالی:

 • وجوه نقد دریافتی از وام‌ها: شامل وجوه نقد دریافتی از بانک‌ها یا سایر موسسات مالی.
 • وجوه نقد پرداختی برای بازپرداخت وام‌ها: شامل وجوه نقد پرداختی به بانک‌ها یا سایر موسسات مالی برای بازپرداخت وام‌ها.
 • وجوه نقد پرداختی برای سود وام: شامل وجوه نقد پرداختی به بانک‌ها یا سایر موسسات مالی بابت سود وام‌ها.
 • سایر وجوه نقد مرتبط با فعالیت‌های تأمین مالی: شامل وجوه نقد پرداختی برای سود سهام، وجوه نقد دریافتی از افزایش سرمایه، و سایر وجوه نقد مرتبط با فعالیت‌های تأمین مالی.
 • وجوه نقد خالص حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی: نشان دهنده میزان وجوه نقدی که شرکت از طریق فعالیت‌های تأمین مالی خود در طول دوره مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا