معیارهای سیستم نگهداری و تعمیرات طبق استاندارد iso14224

استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ (ISO14224)یک استاندارد بین‌المللی است که اصول و معیارهای جامع و اساس کلی برای جمع‌آوری داده‌های قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات در یک قالب استاندارد را برای تجهیزات در همه شرایط و کارکرد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سیکل کارکرد بهره‌برداری تجهیزات ارائه می‌دهد. این استاندارد اصول جمع‌آوری داده‌ها و تعاریف و واژه‌های مرتبط با آن را شرح می‌دهد.

درحالی‌که استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ (ISO14224) برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توسعه داده‌شده است، همین روند می‌تواند در سایر سازمان‌ها اعمال  و پیاده‌سازی شود. هنگامی‌که استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ اجرا می‌شود، داده‌های مناسب را می‌توان جمع‌آوری کرد. این داده‌ها نه‌تنها نقص‌ها را از دارایی‌های فعلی حذف می‌کند، بلکه برای طراحی تجهیزات کارآمد و قابل‌اعتماد مورداستفاده قرار می‌گیرد. به یاد داشته باشید که این تجهیزات تنها در سطح ذاتی قابلیت اطمینان عمل می‌کند، سطحی که در مرحله طراحی، به آن پرداخته‌شده است. بنابراین با شناخت از تجهیزات موجود و عملکرد آن، طرح‌ها را می‌توان بهبود داد تا سطح قابلیت اطمینان ذاتی را افزایش دهند. مطلب تاسیسات مکانیکی ساختمان را نیز بخوانید.

معیارهای سیستم نگهداری و تعمیرات طبق استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ عبارتند از:

 1. همخوانی اهداف و برنامه های نگهداری و تعمیر با اهداف و استراتژی های بلند مدت و میان مدت شرکت و همچنین حمایت مدیریت رده بالا.
 2. دارا بودن ستاد برنامه ریزی ، راهبردی و کنترل امور نگهداری و تعمیر (بخش برنامه ریزی نگهداری و تعمیر) با شرح وظایف مصوب در نمودار سازمانی
 3. دارا بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده جهت راهبری و اجرای استراتژی ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات
 4. تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های جامع جهت برنامه ریزی،اجرا و کنترل امور نگهداری و تعمیر
 5. دارا بودن ساختار اطلاعاتی لازم جهت مستند نمودن نتایج حاصل شده از انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیر به همراه گردش فرم ها و اطلاعات در سیستم.
 6. تشکیل پایگاه اطلاعاتی دستگاه ها و تجهیزات ،کد بندی و اولویت بندی آنها
 7. مدیریت صحیح اطلاعات
 8. مدون نمودن روش اجرایی برنامه ریزی و انجام کار های اصلاحی- اضطراری در قالب نمودار جریان و کنترل مستمر در جهت اجرایی شدن آن
 9. بهره گیری از نرم افزار های مناسب جهت برنامه ریزی و ارائه گزارشهای باز خوردی و تحلیلی نگهداری و تعمیر
 10. تدوین برنامه های آموزشی مناسب به منظور ارتقای دانش پرسنل بخشهای نت و بهره برداری در زمینه امور مغزافزاری ،تحلیلی و رویکرد های نوین نگهداری و تعمیر نه صرفاً تمرکز بر امور سخت افزاری و فیزیکی
 11. پویا نمودن سیستم نگهداری و تعمیر و حرکت به سوی بهبود مستمر با تشکیل جلسات ادواری نگهداری و تعمیر (حداقل ماهی یک بار) و بهره گیری از گزارش های بازخوردی.
 12. بهره گیری از رویکرد های نوین تر نگهداری و تعمیر
 13. اعمال مدیریت موجودی صحیح و علمی قطعات و لوازم یدکی و نقش بخش برنامه ریزی نگهداری و تعمیر در این خصوص
 14. تعریف شاخض های کلیدی عملکرد kpi جهت سنجش اثر بخشی سیستم نگهداری و تعمیر و ارائه گزارشهای تحلیلی به منظور بهینه سازی روش ها و رویه های نگهداری و تعمیر
 15. ایمنی، بهداشت و سلامت محیط
 16. مدیریت صحیح هزینه های نگهداری و تعمیر