برگزاری دوره آموزش نرم افزار تکسا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
برگزاری دوره آموزش نرم افزار تکسا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


برگزاری دوره آموزش نرم افزار تکسا  در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره « دوره آموزش نرم افزار تکسا » به مدت ۱۶ ساعت با تدریس مهندس احمد یعقوبی توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  برگزار گردید.


logo