گروه اتوماسیون صنعتی

  • ایجاد شده در تاریخ: 15 اسفند

معرفی :

این گروه با هدف ارتقاء سطح دانش اتوماسیون صنعتی بر اساس تکنولوژی­های موجود در سطح صنایع مختلف داخلی و با بهره­ گیری از برترین اساتید، دانش آموختگان و دست اندرکاران صنعت کشور راه­ اندازی و اقدام به برگزاری دوره­های کاملا تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه اتوماسیون صنعتی نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
نیمه دوم اردیبهشت
۴۰ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۱۰
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۷/۲۶
۷۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۷/۲۶
۱۲۰ساعت