گروه اتوماسیون صنعتی

  • ایجاد شده در تاریخ: 15 اسفند

معرفی :

این گروه با هدف ارتقاء سطح دانش اتوماسیون صنعتی بر اساس تکنولوژی­های موجود در سطح صنایع مختلف داخلی و با بهره­ گیری از برترین اساتید، دانش آموختگان و دست اندرکاران صنعت کشور راه­ اندازی و اقدام به برگزاری دوره­های کاملا تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه اتوماسیون صنعتی نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
۴۲ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۲/۱۰
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۱/۰۴
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۷۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۲۰ساعت