تربیت کارشناس آنالیز دستگاهی(GC-HPLC)

خلاصه ای از دوره:

با توجه به اهمیت آنالیز شیمیایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) این کارگاه آموزشی تدوین شده است.


۳۲ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …
مخاطبان:
آشنایی با روش های کروماتوگرافی مایع (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) در آنالیز مواد
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

-تئوری و مفاهیم پایه ای کروماتوگرافی یا آنالیز دستگاهی و حوزه کاربرد آن

-آشنایی با قست های مختلف دستگاه و نحوه عملکرد آنها

-نحوه انتخاب ستون مناسب در GC و HPLC

-نحوه انتخاب فاز متحرک در HPLC

-آشنایی با روش های مشتق سازی در آنالیزهای کروماتوگرافی(آنالیز دستگاهی)

-آشنایی با انواع روش های کالیبراسیون و آنالیز نمونه در کروماتوگرافی

-آشنایی با نحوه نگهداری و کنترل کیفی دستگاه

شیمی
شیمی


دسته: شیمی ،

برچسب: جهادشریف ، شیمی ، آنالیز ، کالیبراسیون ، کروماتوگرافی ، HPLC ، GC ، آزمایشگاه ، صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، دوره آموزشی جهاد دانشگاهی ، دوره آموزشی آنالیز دستگاهی ، دوره آموزشی کروماتوگرافی ، مفاهیم پایه ای کروماتوگرافی ، شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، جهاد شریف ، کروماتوگرافی مایع ، کارشناسان رشته شیمی ، مواد غذایی ، محیط زیست ، دارویی ، علوم کشاورزی ، علوم آزمایشگاهی، ، دوره عملی آنالیز دستگاهی ، کروماتوگرافی گازی ، آنالیز شیمیایی با دستگاه کروماتوگرافی ، آموزش آنالیز دستگاهی ، روش های کالیبراسیون ، روش های مشتق سازی ، روش های مشتق سازی در آنالیزهای کروماتوگرافی ، آشنایی با کروماتوگرافی ، کروماتوگرافی چیست ، آنالیز دستگاهی چیست ، دوره آموزشی تربیت کارشناس آنالیز دستگاهی ، دوره های آموزشی تربیت کارشناس ، تخصصی ، کاربردی ،