دوره اقدامات کاربردی بستن حساب‌های پایان سال مالی

بستن حساب های مالی

اطلاعات بیشتر​

انجام امور حسابداری مراحلی دارد که هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارند و زمان و شرایط خاص خود را می‌طلبد. در پایان سال مالی، حسابهای موقت باید بسته شوند. حسابهای موقت به حساب‌هایی گفته می‌شود که که در پایان سال مالی بسته می‌شوند و مانده آنها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود.

سیستم حسابداری باید کلیه اطلاعات مالی موسسه را در قالب صورت‌های مالی شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه کند تا اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار دهد. فرآیند حسابداری شامل یک سری عملیات است که به طور متوالی در هر دوره مالی تکرار می‌شود. این عملیات متوالی چرخه حسابداری نامیده می‌شود.

عملیات حسابداری به ترتیب عبارت اند از:

 • جمعآوری اطلاعات مالی
 • تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 • ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه (ورود اطلاعات اولیه)
 • نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • تهیه تراز آزمایشی (اصلاح نشده)
 • اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل (ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل)
 • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
 • تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 • بستن حسابهای موقت (انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل)
 • تهیه تراز آزمایشی (اختتامی)
 • تهیه ترازنامه و بستن حسابهای دائمی

عملیات حسابداری در دو مقطع انجام میشود: الف) در طول دوره مالی ب) در پایان دوره مالی. 

financial-year-end-accounts

مفهوم بستن حسابها

حسابهای دفتر کل را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به سال بعد می‌توان به سه دسته:

1- حسابهای دائمی

2- حسابهای موقت

3- حسابهای مختلط

طبقهبندی نمود. 

پس از تهیه صورت سود و زیان، حساب‌های موقت نیز بسته شده و فقط حساب‌های دائمی باقی می‌ماند. مانده کلیه حساب‌های دائمی نیز در ترازنامه منظور می‌شود و از طریق صدور سند پایانی به سال بعد منتقل می‌شود.

بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی

حسابهای موقت شامل درآمدها، هزینهها و حساب برداشت می‌باشد. برای بستن حساب درآمدها و هزینهها از یک حساب واسطه بنام “حساب خلاصه سود و زیان” استفاده می‌شود. به این  ترتیب، مراحل بستن حسابهای موقت به صورت زیر است:

در پایان سال مالی، حساب‌های موقت باید بسته شوند. حساب‌های موقت به حساب‌هایی گفته می‌شود که در پایان سال مالی بسته می‌شوند و مانده آن‌ها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود. حساب‌های موقت شامل درآمدها، هزینه‌ها و حساب برداشت است. 

مخاطبین دوره بستن حساب‌های پایان سال:

مدیران مالی، اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت ها، ذی حساب ها و کلیه افرادی که به دنبال آموزش های کاربردی و ارتقاء مهارت های خود در زمینه حسابداری هستند، می توانند در این دوره شرکت نمایند.

مسیر یادگیری دوره بستن حساب‌های پایان سال در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:

پس از این دوره می‌توانید در سایر آموزش های دوره‌ حسابداری از جمله دوره مدیریت مالی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف شرکت نمایید و یک پله بالاتر از تخصص آموزش ببینید.

سرفصل‌های آموزشی​

سوالات متداول​

این دوره بصورت حضوری در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار میگردد. 

پس از گذراندن دوره و در صورت کسب نمره قبولی در آزمون‌ها و پروژه‌ها به فراگیران گواهینامه ارائه می‌شود.

دوره هایی که هزینه آن ها بالای 4 میلیون تومان است شرایط پرداخت اقساط دارند، برای اطلاع از نحوه پرداخت اقساط با کارشناس دپارتمان هماهنگی های لازم را انجام دهید. 

برای شرکت در این دوره باید در دوره حسابداری پلاس شرکت کرده باشید یا کارشناسی حسابداری و  سابقه کاری بالا داشت.

جهت آشنایی با نحوه ترجمه مدارک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به این لینک مراجعه کنید.

نظرسنجی​

مشاوره و ثبت‌نام: