فینتک(ارزهای دیجیتال)معرفی :

دنیای هیجان انگیز فینتک و بلاکچین را نمی توان محدود به سرمایه گذاری یا استخراج تعریف کنیم، بازاری که وابسته به فناوری و تکنولوژی باشد هیچ محدودیتی نمی پذیرد همین امر باعث شده تا فعالیت در این بازار با سایر بازار های مالی متفاوت باشد و تنها راه موفقیت در این بازار این است که قواعد این بازار را به خوبی فراگیریم و پا به پای آن رفتارهایش را بیاموزیم.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره