متخصص هوش تجاری Business Intelligence(بر اساس سرفصل های گواهینامه MCSA) آنلاین

خلاصه ای از دوره:

مدت برگزاری دوره: ۸۸ ساعت تاریخ برگزاری: اعلام می گردد نفرات آموزش دیده: پیش نیاز
مشاوره و ثبت نام: ۶۶۰۷۵۶۲۶ شهریه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان دفعات برگزاری:

-Introduction to Data Warehousing

 • Overview of Data Warehousing
 • Considerations for a Data Warehouse Solution

-Planning Data Warehouse Infrastructure

 • Considerations for Data Warehouse Infrastructure
 • Planning Data Warehouse Hardware

-Designing and Implementing a Data Warehouse

 • Data Warehouse Design Overview
 • Designing Dimension Tables
 • Designing Fact Tables
 • Physical Design for a Data Warehouse

-Creating an ETL Solution with SSIS

 • Introduction to ETL with SSIS
 • Exploring Source Data
 • Implementing Data Flow

-Implementing Control Flow in an SSIS Package

 • Introduction to Control Flow
 • Creating Dynamic Packages
 • Using Containers
 • Implementing Control Flow in an SSIS Package
 • Managing Consistency
 • Using Transactions and Checkpoints

-Debugging and Troubleshooting SSIS Packages

 • Debugging an SSIS Package
 • Logging SSIS Package Events
 • Handling Errors in an SSIS Package

-Implementing a Data Extraction Solution

 • Planning Data Extraction
 • Extracting Modified Data

-Loading Data into a Data Warehouse

 • Planning Data Loads
 • Using SSIS for Incremental Loads
 • Using Transact-SQL Loading Techniques

-Enforcing Data Quality

 • Introduction to Data Quality
 • Using Data Quality Services to Cleanse Data
 • Cleansing Data
 • Using Data Quality Services to Match Data
 • Deduplicating Data

-Master Data Services

 • Introduction to Master Data Services
 • Implementing a Master Data Services Model
 • Managing Master Data
 • Creating a Master Data Hub

-Extending SQL Server Integration Services

 • Using Scripts in SSIS
 • Using Custom Components in SSIS

-Deploying and Configuring SSIS Packages

 • Overview of SSIS Deployment
 • Deploying SSIS Projects
 • Planning SSIS Package Execution

-Consuming Data in a Data Warehouse

 • Introduction to Business Intelligence
 • Enterprise Business Intelligence
 • Self-Service BI and Big Data

-Design a multidimensional business intelligence (BI) semantic model

         – Create a multidimensional database by using Microsoft SQL

         – Server Analysis Services (SSAS)

                    – Design, develop, and create multidimensional databases

                   – Select a storage model

         – Design and implement dimensions in a cube

Select an appropriate dimension model, such as fact, parent-child,roleplaying, reference, data mining, many-to-many –                    

                        , and slowly changing dimension

                    – Implement a dimension type

                    – Define attribute relationships 

         – Implement measures and measure groups in a cube

                    – Design and implement measures, measure groups, granularity,calculated measures, and aggregate functions

                   – Define semi-additive behavior

Design a tabular BI semantic model-

           – Design and publish a tabular data model

                    – Design measures, relationships, hierarchies, partitions,perspectives, and calculated columns

                    – Relationships

                    – Create a Time Table

                    – Publish from Microsoft Visual Studio

                    – Import from Microsoft PowerPivot

                    – Select a deployment option, including Processing Option,Transactional Deployment, and Query Mode

         – Configure, manage, and secure a tabular model

                    – Configure tabular model storage and data refresh

                    – Configure refresh interval settings

                    – Configure user security and permissions

                    – Configure row-level security

         – Develop a tabular model to access data in near real time Use DirectQuery with Oracle, Teradata, Excel, and PivotTables Convert in-memory queries to DirectQuery

-Develop queries using Multidimensional Expressions (MDX) and Data Analysis Expressions (DAX)

 Create basic MDX queries –

                   – Implement basic MDX structures and functions, including tuples, sets, and TopCount

 Implement custom MDX solutions –       

                   – Create custom MDX or logical solutions for pre-prepared case tasks or business rules

                   – Define a SCOPE statement

 Create formulas by using the DAX language –       

                   – Use the EVALUATE and CALCULATE functions

                   – Filter DAX queries

                   – Create calculated measures

                   – Perform analysis by using DAX   

Configure and maintain SQL Server Analysis Services (SSAS)-

        – Plan and deploy SSAS

                   – Configure memory limits

                   – Configure Non-Union Memory Access (NUMA)

                   – Configure disk layout

                   – Determine SSAS instance placement

        – Monitor and optimize performance

                   – Monitor performance and analyze query plans by using Extended Events and Profiler

                   – Identify bottlenecks in SSAS queries

                   – Monitor processing and query performance

                   – Resolve performance issues

                   – Configure usability limits

                   – Optimize and manage model design

        – Configure and manage processing

                   – Configure partition processing

                   – Configure dimension processing

                   – Use Process Default, Process Full, Process Clear, Process Data, Process Add, Process Update, Process Index, Process Structure, and Process Clear Structure processing methods Configure Parallel, Sequential, and Writeback processing settings

        – Create Key Performance Indicators (KPIs) and translations

                   – Create KPIs in multidimensional models and tabular models

                   – Configure KPI options, including Associated measure group, Value Expression, Goal Expression, Status, Status expression, Trend, Trend expression, and Weight

                   – Create and develop translations

-Getting started to Power BI

-Introduction to Power BI

-Introduction to the Query editor

-Working on our Data Model – Data & Relationship View

-Working in the Report View to Visualize our Results

-Power BI Service & Power BI Mobile – How to Continue

-Other Data Sources

-Introduction to Reporting Service(SSRS)

عضویت
مطلع شوید
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ثبت نام نمونه مدرک

مطالب پیشنهادی

logo