برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6

خلاصه ای از دوره:


۳۶ساعت
مدت برگزاری دوره:
جمعه ها
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۴۷۰,۰۰۰تومان
شهریه(تومان):
-تعریف ,WBS,EPS,پروژه،فعالیت و انواع ارتباطات
-تعریف انواع تقویم
-تعریف ارزش وزنی (W.F) و انواع درصد پیشرفت
-تهیه انواع نمودارهای s-curve ونمودار موزی
-انواع Import و Export
-فرمول نویسی و کاربرد Global change
-نحوه بروزرسانی و محاسبه کارهای باقیمانده
-انواع فیلتر‌ها و ابزارهای کاربردی نرم افزار P6
-انواع منابع و هیستوگرام