تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

خلاصه ای از دوره:

کنترل پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، بگونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح های اقتصادی ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه خود بازگرداند.


۱۳۸ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مدیران و کارشناسان فنی مهندسی- رشته های مدیریت مهندسی – دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع
مخاطبان:
پاسخگویی به نیاز بازار کار در جهت پیشبرد بهتر پروژه ها
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
-اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
-آشنایی با انواع پروژه ها، قراردادها و روش های تامین مالی
-برنامه ریزی و کنترل پروژه و اصول تدوین گزارشات در پروژه های (EPC)
-مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
-کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC)
-برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار MSP
-برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Excel
-ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل
-برنامه ریزی کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار پریماورا P6
-انجام پروژه های عملی و اجرایی در هر بخش و سرفصل تدوین شده
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع
مدیریت و مهندسی صنایع


دسته: مدیریت و مهندسی صنایع ،

برچسب: نرم افزار ، اکسل ، excel ، پروژه ، صنایع ، کنترل پروژه ، برنامه ریزی ، MSP ، P6 ، EPC ، صنعتی شریف ، جهاد ، دوره آموزشی ، آموزش نرم افزار ، دوره های آموزشی نرم افزاری ، جهاد دانشگاهی ، دوره آموزش کنترل پروژه ، دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه ، دوره آموزشی جهاد دانشگاهی ، اکسل و ساخت داشبورد ، داشبورد های مدیریتی ، اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیریت ارزش کسب شده ، انجام پروژه های عملی و اجرایی ، قراردادها و روش های تامین مالی ، اقتصاد ، فعالیت های اقتصادی ، کنترل اسناد ، مدیریت مهندسی ، دانشجویان مهندسی صنایع ، فنی ومهندسی ، مهندسان ،