مالی و حسابداریمعرفی :

دوره های مالی و حسابداری با استفاده بهینه از منابع سر و کار دارند. منابعی که ویژگی عمده آنها کمیاب بودن و محدود بودن همچون منابع مالی، منابع مادی و … می باشد. کارکنان، کارشناسان و مدیرانی که در حوزه مالی و حسابداری فعالیت می کنند، برای دست یابی به موفقیت و کامیابی لازم است از دانش، مهارت و توانایی های مناسب برخوردار باشند. به دلیل تغییرات سریع و گسترده در حوزه مدیریت و اقتصاد، به روز نمودن دانش، مهارت و توانایی های کارکنان، کارشناسان و مدیران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با دارا بودن سابقه طولانی و درخشان در برگزاری دوره های تخصصی آموزشی، اقدام به برگزاری این دوره ها نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۲ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۲۴ ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
۴۰ ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۱۴ساعت
در حال ثبت نام
۱‍۴۰۰/۰۵/۲۱
۴۸ ساعت