مالی و حسابداری

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

دوره های مالی و حسابداری با استفاده بهینه از منابع سر و کار دارند. منابعی که ویژگی عمده آنها کمیاب بودن و محدود بودن همچون منابع مالی، منابع مادی و … می باشد. کارکنان، کارشناسان و مدیرانی که در حوزه مالی و حسابداری فعالیت می کنند، برای دست یابی به موفقیت و کامیابی لازم است از دانش، مهارت و توانایی های مناسب برخوردار باشند. به دلیل تغییرات سریع و گسترده در حوزه مدیریت و اقتصاد، به روز نمودن دانش، مهارت و توانایی های کارکنان، کارشناسان و مدیران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با دارا بودن سابقه طولانی و درخشان در برگزاری دوره های تخصصی آموزشی، اقدام به برگزاری این دوره ها نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۲۴ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۶۰ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام میگردد
۴۰ ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
۲۴ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
۱۱۴ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۲۰ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۴۸ ساعت

logo