تعریف حسابداری صنعتی(Cost Accounting)   حسابداری صنعتی یکی از انواع و شاخه‌های حسابداری است که وظیفه اصلی آن محاسبه و برآورد بهای تمام شده محصولات تولید شده توسط شرکت است. آنچه دراینجا اهمیت دارد مدیریت هزینه‌ها و کاهش آن تا سطح معقول با هدف افزایش سود شرکت است. برآورد هزینه تمام شده در واحدهای تولیدی کاری سخت و زمانبر است ...

تعریف حسابداری مالی (Financial Accounting) حسابداری مالی شاخه‌ای تخصصی از حسابداری است که تراکنش‌های مالی شرکت را پیگیری می‌کند. با استفاده از دستورالعمل‌های استاندارد شده، معاملات ثبت و خلاصه شده و در یک گزارش مالی یا صورت مالی مانند صورت سود و زیان یا ترازنامه ارائه می‌شود. این معاملات در تهیه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و ...