کارگاه آموزش و توانمندسازی

اطلاعات بیشتر​

آموزش فرآیندی است که طی آن کارکنان دانش، مهارت و نگرش‌های مناسب برای ایفای نقش خاصی را می‌آموزند. آموزش یا در مفهوم جامع تر آن، توانمندسازی کارکنان هم برای فرد، هم برای سازمان است. فردی که با هزینه و تلاش فراوان در سازمانی استخدام می شود باید بتواند باری را از دوش سازمان بردارد و در عین حال مسیر رشدی را طی کند که بتواند منجر به توسعه فردی و سازمانی شود.

آموزش، کلیه تلاش ها و فعالیت هایی است که سطح دانش و آگاهی و مهارت های شغلی حرفه ای را ارتقا می دهد و رفتار مطلوبی را در کارکنان یک سازمان ایجاد می کند و آنها را برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی آماده می کند.

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای مفید برای ارتقای کیفیت کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی محسوب می شود. سازمان ها برای موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی به دانش، نظرات و خلاقیت کارکنان نیاز دارند.

فرایند آموزش کارکنان

فرایند آموزش کارکنان از چهار مرحله نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ ریزی آموزشی، اجرا و سنجش اثربخش دوره‌های آموزشی تشکیل می‌شود.

 1. نیازسنجی آموزشی

فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مربوط به نیازهای آموزشی کارکنان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود. به منظور كارایی و اثربخشی، همه برنامه‌های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند.

 1. برنامه ریزی آموزشی

بعد از نیازسنجی نوبت به برنامه ریزی آموزشی است. مراحل برنامه ریزی آموزشی عبارتند از:

  • تعیین هدف برنامه
  • انتخاب شخص درون یا برون‌سازمانی برای طراحی و توسعه آموزش
  • انتخاب و طراحی محتوای برنامه
  • شناسایی و آموزش مربیان
  • تعیین روش اجرای آموزش و انتخاب تکنیک‌هایی که برای سهولت یادگیری استفاده می‌شود.
  • زمان و مکان برگزاری دوره و بودجه مورد نیاز
 1. اجرا

اجرا فرایند عملی کردن یک طرح با برنامه معین پس از نیاز سنجی و تدوین برنامه‌های آموزشی است. اجرا باید با هدف فراهم آوردن شرایط لازم برای موفقیت برنامه ها در دستیابی به اهداف آموزشی به ویژه افزایش استقبال کارکنان سازمان از دوره ها صورت گیرد.

 1. سنجش اثربخشی

سنجش اثربخشی به این معنا است که آموزش‌‏های برگزار شده تا چه میزان منجر به تغییرات مورد نظر سازمان(دانش، مهارت، نگرش) شده است.

ارزیابی اثربخشی آموزش به معنی موارد زیر می باشد:

  • تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی
  • تعیین نتایج قابل مشاهده از آموزش پذیران در اثر آموزش‌‏های اجراشده
  • تعیین میزان انطباق رفتار آموزش پذیران با انتظارات نقش سازمانی
  • تعیین میزان درست انجام دادن کار که موردنظر آموزش بوده است.
  • تعیین میزان توانایی‌های ایجادشده در اثر آموزش‌ها برای دستیابی به هدف‌ها

اندازه گیری اثربخشی آموزش

برای اندازه گیری اثربخشی آموزش دو رویکرد وجود دارد:

 • رويكرد سيستماتيك
 • رويكرد هدف مدار

 

سرفصل‌های​ کارگاه آموزش و توانمندسازی

سوالات متداول​

این دوره بصورت حضوری در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار میگردد. 

پس از گذراندن دوره و در صورت کسب نمره قبولی در آزمون‌ها و پروژه‌ها به فراگیران گواهینامه ارائه می‌شود.

دوره هایی که هزینه آن ها بالای 3 میلیون تومان است شرایط پرداخت اقساط دارند، برای اطلاع از نحوه پرداخت اقساط با کارشناس دپارتمان هماهنگی های لازم را انجام دهید.

برای شرکت در این دوره باید حداقل یک سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی را داشته باشید.

جهت آشنایی با نحوه ترجمه مدارک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به این لینک مراجعه کنید.

نظرسنجی​

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره و ثبت‌نام: