علوم دادهمعرفی :

علوم داده بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکارها امروزی را تشکیل می‌دهند. این علوم در نتیجه‌ی گسترش کلان داده، مشهور شده‌اند. مفهومی برای یکپارچه‌سازی آمار، تحلیل داده، یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مرتبط تحت یک عنوان واحد است. این کار به منظور درک و تحلیل پدیده‌ها با استفاده از داده‌ها انجام می‌شود.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۶۰ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۳۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۹۲ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۶۰ ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۰ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۸ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۴۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۱۲۸ساعت
اعلام میگردد
اعلام میگردد
۴۰ساعت

logo