علوم دادهمعرفی :

علوم داده بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکارها امروزی را تشکیل می‌دهند. این علوم در نتیجه‌ی گسترش کلان داده، مشهور شده‌اند. مفهومی برای یکپارچه‌سازی آمار، تحلیل داده، یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مرتبط تحت یک عنوان واحد است. این کار به منظور درک و تحلیل پدیده‌ها با استفاده از داده‌ها انجام می‌شود.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۳۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۰ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۸ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۴۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۲۸ساعت
اعلام میگردد
اعلام میگردد
۴۰ساعت